BADMINTON SAVEZ VOJVODINE

Tel

+381 64 1814544

021/540-632

E-mail

bad.vojvodina@gmail.com

Adresa

Masarikova 25

21000 Novi Sad, Srbija