Badminton Savez Vojvodine


Badminton Savez Vojvodine

Badminton Savez Vojvodine osnovan je 23.12.2008. godine .

Osnovni podaci:

Naziv organizacije Badminton savez Vojvodine
Mesto Novi Sad
Adresa Masarikova 25
PIB 106061317
Godina osnivanja 2008.
Kontakt telefon 021/540-632 +381 64 1814544
Adresa elektronske pošte bad.vojvodina@gmail.com


Trenutno ga čine sledeći badminton klubovi:

BK Helianthus, Novi Sad

Godina osnivanja: 1998.
Kontakt osoba: Kristina Jovin
Kontakt telefon: 064/ 9434 999
Email: bkhelianthus@gmail.com

BK Novi Sad, Novi Sad

Godina osnivanja: 2003.
Kontakt osoba: Barbir Milan
Kontakt telefon: 064/ 1814 544
Email: kontakt@bknovi sad.com

BK Pančevo, Pančevo

Godina osnivanja: 2007.
Kontakt osoba: Ivan Kovačević
Kontakt telefon: 064/ 2640 315
Email: ivanbkovacevic@gmail.com

BK Dinamo, Pančevo

Godina osnivanja: 2011.
Kontakt osoba: Goran Jelesijević
Kontakt telefon: 063/ 353 578
Email: jele13@gmail.com

BK Fanatik, Vršac

Godina osnivanja: 2012.
Kontakt osoba: Stanislav Dimitrijević
Kontakt telefon: 064/ 2223 151
Email: bkfanatik@gmail.com

BK Banat, Zrenjanin

Godina osnivanja: 2013.
Kontakt osoba: Darko Carić
Kontakt telefon: 063/ 879 48 03
Email: caric.darko.74@gmail.com